POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

 

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), przekazujemy niezbędne informacje o danych osobowych dla Użytkowników serwisu www. Hotelazyl.pl oraz odbiorców treści marketingowych

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.hotelazyl.wroclaw.pl oraz odbiorców treści marketingowych (dalej zwanych łącznie Użytkownikami) jest Grupa Hotelarsko-Gastronomiczna Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ulicy Popiełuszki 26 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI wydział Gospodarczy nr KRS 0000237221.

Korzystanie ze strony internetowej www.hotelazyl.wroclaw.pl.

Cele przetwarzania DO użytkownika strony www.

Gromadzimy dotyczące Ciebie dane osobowe, a są to:

Dane otrzymane w zakresie korzystania przez Ciebie z naszego formularza kontaktowego, które wykorzystujemy do jednorazowego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli wykorzystywać Twoje dane także do utrzymywania z Tobą kontaktu np. do celów marketingowych np. do prezentowania Tobie ciekawych ofert naszego Hotelu. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.

Zbieramy również informacje poprzez pliki systemowe (Logi) oraz ciasteczka, które podczas Twojego pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na naszej stronie. Te dane zbierane są automatycznie przez system. My ich nie wykorzystujemy do identyfikacji Twojej osoby, a także nie mamy możliwości by na podstawie tych danych zidentyfikować Ciebie z imienia i nazwiska. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda oraz prawnie uzasadnione interesy Hotelu (art. 6 ust. 1 litera f) RODO). Masz prawo w każdej chwili odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze Logów i ciasteczek poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. W takim wypadku pliki te będą automatycznie odrzucane. Niestety wtedy nie będziemy mogli dostosować treści strony do Twoich preferencji.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Inspektorem informacji jest Pani Aneta Graczyk, adres korespondencyjny jak dla Hotelu, adres e-mail aneta.graczyk@hotelazyl.pl, telefon 71 391 32 93.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu.
  • Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej.
  • Organom i służbom państwowym jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Pozyskane do celów jednorazowego kontaktu, będą usunięte po przeprowadzeniu kontaktu, chyba, że podejmiemy współpracę, i zajdzie okoliczność, w której będziemy mogli przetwarzać Twoje dane na innej podstawie i w związku z innym celem – np. Zawarcie umowy o usługi hotelarskie, zawarcie umowy o zorganizowanie imprezy.

Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

Pozyskane dane zawarte w plikach systemowych usuwane są zgodnie z zadeklarowanym w nich terminem wynoszącym od 30 do 90 dni.

Jakie są prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest zgoda Użytkownika, w każdym czasie może on tę zgodę wycofać. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto Hotel udostępnia adres dane aneta.graczyk@hotelazyl.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych oraz w sprawie realizacji wskazanych powyżej uprawnień.

Czy istnieje możliwość wniesienie skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy Użytkownik ma prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy Hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG ?

Nie, Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem korzystania ze strony internetowej. Podanie danych jest konieczne do podjęcia kontaktu z Użytkownikiem oraz do wysyłki informacji marketingowych.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Nie. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.